Leestafel

(Klikken op de afbeelding of de titel van het document brengt je naar het online exemplaar)

ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieproifiel

Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (afk. BCP-E) ontwikkeld.

Vanaf 2004 hebben cliëntenbewegingen binnen de ggz zich hard gemaakt voor de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2009 heeft GGZ Nederland in het visiedocument ‘naar herstel en gelijkwaardig burgerschap’ aangegeven het ‘herstelconcept’ verder door te voeren binnen de GGZ. De inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij een belangrijke schakel. Binnen het GGZ-werkveld en verslavingszorg zijn sindsdien steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam. Om te zorgen voor meer duidelijkheid en eenduidigheid omtrent de inzet en het opleiden van ervaringsdeskundigen binnen de GGZ is de ontwikkeling van dit BCP-E ter hand genomen.
Het BCP-E omschrijft de belangrijkste (kern)taken en bijbehorende competenties van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Binnen het BCP-E worden drie beroepsniveaus omschreven (mbo3, mbo4 en hbo) en kan als basis dienen voor scholen om het onderwijs vorm te geven. Primair is dit competentieprofiel dus bedoeld voor het onderwijs. Daarnaast kan het door GGZ-instellingen gebruikt worden om de formele inzet van ervaringsdeskundigen (verder) vorm te geven.

Indien je de competentieprofielen liever in ‘boekvorm’ wilt hebben, dan kan je dit bestellen via GGZ Nederland.

 

Handreiking-voor-de-inzet-ervaringsdeskundigheid-vanuit-de-geestelijke-gezondheidszorgHandreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

Een praktische handreiking voor de behoefte aan steun, houvast en richting bij het kwartiermaken en inzetten van ervaringsdeskundigheid in de praktijk met voorbeelden. Samengesteld door het Trimbos instituut, LIVE, kenniscentrum Phrenos en stichting HEE. Geschreven door Dienke Boertien, Marianne van Brakel, met projectleiding van Sonja van Rooijen.

Papieren exemplaar bestellen.

 

vernieuwende-inzet-van-ervaringsdeskundigheid

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

Dit boekje bevat de resultaten van een evaluatieonderzoek dat uitgevoerd is in 18 GGz instellingen en waar het afgelopen jaar gewerkt is aan de verbreding en verdieping van ervaringsdeskundigheid en herstel. Dit onderzoek is bedoeld voor beleidsmakers, managers, cliënten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept en hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden. Geschreven door: N.van Erp, A.M. Rijkaart, D. Boertien, M. van Bakel, S. van Rooijen.

 Papieren exemplaar bestellen

Handreiking-voor-de-implementatie-van-herstelondersteunende-zorg-in-de-ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGZ

Een document gemaakt door het Trimbosinstutuut, Stichting HEE en stichting rehabilitatie ’92. Een document in groei. Een weergave van wat er tot nu toe bekend is op dit gebied. En tevens een beschrijving van een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling die volop in beweging is.

Papieren exemplaar bestellen.

 

 

toed-ervaringsdeskundigheid-praktijk-en-perspectiefErvaringsdeskunigheid – Praktijk & Perspectief

Een verslag van de conferentie ‘Ervaringsdeskundigheid’ bij VGZ Eindhoven. Er is met diverse gasten gepraat over de huidige stand van zaken, met mooie voorbeelden van herstel en ervaringsdeskundigheid. Er is ook gekeken naar de toekomst. De bevindingen zijn gebundeld in dit magazine.