Ervaringsdeskundigheid in de wijk


 Binnen je organisatie of gemeente aan de slag met ervaringsdeskundigheid? ervaringsdeskundigheid-in-de-wijk

Deze handreiking helpt je op weg.
De inzet van ervaringsdeskundigen draagt daadwerkelijk bij aan een betere participatie van kwetsbare burgers. Dat blijkt uit drie pilots in Gouda, Oss en Amsterdam. Ook heeft het een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundigen zelf en zijn gemeenten enthousiast, omdat deze initiatieven perfect aansluiten bij principes van eigen kracht en onderlinge steun.

Voor wie?

De handreiking is primair bedoeld voor (cliënten)organisaties en samenwerkingsverbanden die de inzet van ervaringsdeskundigheid in de buurt willen gaan invoeren. Daarnaast is de handreiking geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met wijkgericht werken: professionals, ambtenaren, lokale politici, medewerkers van zorgverzekeraars, managers en beleidsmedewerkers.

Naar de handreiking:  Ervaringsdeskundigheid-in-de-wijk

(tekst en bestand overgenomen van movisie.nl)

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *