Gratis leertrajecten Herstel en Ervaringsdeskundigheid


scholingsaanbod-hoz-parnassia-academieDe Parnassia Academie biedt een aantal leertrajecten op het gebied van Herstel Ondersteunende Zorg en Ervaringsdeskundigheid voor medewerkers van de Parnassiagroep gratis aan!

Basiscursus Ervaringsdeskundigheid Parnassia Groep

De cursus: Veel cliënten die met te maken hebben gehad met de GGZ en/of verslavingszorg, staan voor de opgave om hun leven weer vorm en inhoud te geven. Dit herstel verloopt voor iedereen weer anders. In deze basiscursus leer je je eigen ervaringskennis gebruiken om anderen te ondersteunen. Denk hierbij aan individuele advisering, het geven van voorlichting of trainingen, het deelnemen aan een cliëntenraad of vrijwilligerswerk.

De training vindt plaats onder leiding van ervaringsdeskundigen. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van drie uur. In de lessen staat ‘het eigen verhaal’ centraal en wissel je onderling je ervaringen uit. Uiteraard is het de bedoeling dat je deze ervaring vertaalt naar ‘werksituaties’. Tijdens de vaardigheidlessen oefen je hiermee. Je loopt een stage van zes dagen waarin je oefent met het inzetten van je ervaringskennis.

Voor wie? Ex-cliënten GGZ en verslavingszorg.

Kosten: gratis voor cursisten werkzaam bij de Parnassia Groep; 510,- voor externe cursisten; € 425,- voor stagiaires.
Inschrijving: vindt alleen plaats via aanmelding van je leidinggevende of de coördinator ‘ervaringsdeskundigen’ van je zorgbedrijf. Dit kan via: bedrijfsscholinghaaglanden@parnassiagroep.nl

Twee e-learning modules ‘Herstelondersteunend werken’ en ‘Herstelbenadering vanuit cliëntperspectief’

Voor wie? Alle GGZ medewerkers, MBO/HBO niveau, in de uitvoerende zorg, maar ook voor andere disciplines in de uitvoerende zorg.

Waar: http://elearning.pbacademie.nl/

Herstelondersteunend werken:

Aan de hand van verschillende casussen kijk je of zorgverleners herstelondersteunend werken en probeer je zelf ook reacties te geven die in lijn zijn met deze visie. In de module komt naar voren dat het herstelproces een uniek, individueel dynamisch proces is. De zorgverlener heeft bij herstelgerichte zorg immers een faciliterende rol in het herstelproces van de cliënt.
Herstelbenadering vanuit cliëntperspectief:

In deze module maak je kennis met verschillende vormen van herstelgerichte benadering en zorg vanuit cliëntperspectief. Dit doe je aan de hand van theorie, casussen en filmpjes. In de module komen de klinische benadering, rehabilitatiebenadering en de herstelbenadering vanuit de cliëntbeweging aan bod. Het belangrijkste doel van de module is dat de zorgverlener weet dat de regie tijdens het herstelproces bij de cliënt hoort te liggen.

Workshops ‘Herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid’

Op aanvraag organiseert de Parnassia Academie workshops rond deze thema’s. Ze kunnen worden georganiseerd voor management, teams en cliënten.
Inschrijven via: bedrijfsscholinghaaglanden@parnassiagroep.nl
Kosten: Gratis voor teams van de Parnassia Groep

Appreciative Ininquiry (AI) cursus

Deze cursus geeft de deelnemers handvatten voor organisatieverandering waarbij je samen onderzoekt wat er werkt in plaats van wat er mis gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief. Dat levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren. Na afloop van de cursus kun je AI in de praktijk brengen.
Voor wie: teamsof groepen van de Parnassia Groep
Inschrijven via: bedrijfsscholinghaaglanden@parnassiagroep.nl
Kosten: Gratis voor teams/groepen van de Parnassia Groep

Klik hier voor het originele .pdf document