Interview met Anja Fokker


“Eenmaal gestopt met je gebruik, dan begint het pas echt”

Langzaam groeit het aantal ervaringswerkers binnen Brijder. Voor het ene team is het makkelijker om hier vorm aan te geven dan voor het andere team. Anja Fokker, ervaringswerker in Alkmaar en Haarlem, heeft gelukkig alle ruimte ervaren binnen de teams waar ze werkt. Dit heeft geleid tot waardevol extra aanbod voor cliënten.

Anja, zelf alcoholverslaafd geweest, loopt al een tijdje mee binnen Parnassia Groep. Zo was zij kartrekker van www.ervaringsplein.nl, dat de inzet van ervaringsdeskundigheid moest bevorderen. Dit kwam helaas niet echt van de grond. Anja besloot niet bij de pakken neer te zitten en de trainingen ‘Werken met eigen ervaring ‘en ‘Herstellen doe je zelf’ te volgen. Geïnspireerd door deze trainingen, is ze voor cliënten aansluitend op hun behandeling in Alkmaar ook een groep ‘Herstellen doe je zelf’. Zij deed dit samen met ervaringswerker Sio. Ze kregen hiervoor alle ruimte. Met succes.

Handvatten bij herstel

De cursus ‘Herstellen doe je zelf’ bestaat uit 12 bijeenkomsten met vaste thema’s. Cliënten die besloten hebben om clean en nuchter door het leven te willen gaan, zijn vaak op zoek naar handvatten om hun leven verder op de rit te krijgen. Deze mensen kunnen zich inschrijven voor de cursus. Tijdens de cursus krijgen ze antwoord op vragen zoals: ‘Ik ben nu clean, wat ga ik nu doen?’, ‘Hoe ga ik met de buitenwereld om?’, Hoe ga ik om met mijn herstel?’ In elke bijeenkomst wordt een thema besproken, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden.

“Eenmaal gestopt met je gebruik, dan begin het pas echt”, zegt Anja. “Dan kan deze cursus enorm helpen. Ik gun iedereen een leven zonder middelen. Fijn als ik daar mijn steentje aan bij kan en mag dragen. Het is mooi om te zien dat mensen
weer zelfvertrouwen krijgen en weer kunnen genieten van het leven. “

Doorlopers

Het belang van de cursus wordt onderstreept omdat uit de cursusevaluatie bleek dat er vanuit de deelnemers aan ‘Herstellen doe je zelf’ een roep om een vervolgcursus was. Zelfhulpgroepen, zoals de AA, trok niet iedereen aan vanwege het religieuze aspect. Dit resulteerde in een wekelijkse groep die één keer per week bij elkaar komt onder de naam Doorlopers, die Anja ook weer samen met haar collega Sio heeft opgezet. “Het gaat om een groep mensen die echt vrienden van elkaar zijn geworden, die zich kwetsbaar naar elkaar durven op te stellen en eerlijk naar zichzelf en naar elkaar zijn”, vervolgt Anja. “Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en dat blijkt een goede drive om blijvend te stoppen. Na de bijeenkomst treffen ze elkaar ook dagelijks op een besloten pagina op Facebook.”

Toegevoegde waarde

Anja: “Mijn toegevoegde waarde is dat ik verslaving bespreekbaar maak door mijn eigen ervaringen te vertellen, zonder schaamte en schuldgevoel. Zo is mijn verhaal over mijn wandeling naar verschillende glasbakken bij verschillende supermarkten om te voorkomen dat bekenden mij met een tas vol lege flessen zouden zien, voor velen zeer herkenbaar. Na de herkenning, volgt de erkenning. Door naast de mensen staan, ze als gelijken te zien en naar ze te luisteren, kun je veel voor ze betekenen. Cliënten hebben het gevoel dat ze vrijer met me kunnen praten en geen verantwoording hoeven af te leggen. Ik neem en wil de plek van de behandelaar niet innemen. Iedereen heeft zijn eigen specialisme. Door naast elkaar te staan, zoals we ook naast de cliënt moeten staan, vullen we elkaar in het team heel mooi aan en zijn we van toegevoegde waarde voor elkaar en voor de cliënt.”

Anja is verder ook actief als ervaringswerker en voert 1 op 1 gesprekken,  zet zich in bij de CGT-groep(cognitieve gedragtherapie) en Ambulante Detox in Alkmaar en ze werkt  in de gebruikersruimte in Haarlem, daarnaast zit ze in het projectteam ‘Herstelwerkplaats’ (een samenwerkingsverband tussen GGZ-NHN, Dijk en Duin en RIBW en Brijder).

Ervaringsdeskundigen inzetten in jouw team?

Ben je als collega geïnspireerd door het verhaal van Anja en zou jij voor jouw cliënten ook een cursus ‘Herstellen doe je zelf’ willen organiseren, lees dan de blog van Anja. In een helder stappenplan legt ze uit hoe je dit kan aanpakken. Contact met haar opnemen, kan natuurlijk ook: a.fokker@brijder.nl
De Vrijplaats van Brijder kan je in contact brengen met enthousiaste ervaringswerkers die de training de IE (basiscursus inzet eigen ervaringsdeskundigheid in de verslavingszorg) hebben afgerond. Het afronden van deze training is een voorwaarde om als ervaringswerker binnen Brijder aan de slag te gaan. Je kunt contact opnemen infovrijplaats@brijder.nl

Hanneke Bax

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *