Manager Bedrijfsvoering, Anjo Terpstra 2


02-anjo-terpstraIk heb eerst bij Psy-Q business gewerkt, totdat dit niet meer rendabel bleek te zijn. Hierna ben ik uiteindelijk beland bij Palier, op de Forensisch Psychiatrische Afdeling, als manager.

Graag verbinding met andere zorgbedrijven

Donderdag aanstaande wordt beslist of ik de aandachtsfunctionaris voor ervaringsdeskundigheid word binnen Palier. In deze rol wil ik graag verbinding zoeken met andere zorgbedrijven, zoals Brijder en Parnassia. Ik zie hierin veel kansen, ervaringsdeskundigheid staat nog in de kinderschoenen.

Weerstand verminderen

Bij veel medewerkers is weerstand tegen ervaringsdeskundigheid. Mijn doel is deze weerstand te verminderen. Deze weerstand hoop ik te kunnen doorbreken door klinische lessen te geven en positieve successen te benoemen in interne media, zoals intranet en onze eigen nieuwsbrief.

Competenties nodig

Je bent er niet mee door een ex-cliënt in dienst te nemen. Je hebt als ervaringsdeskundige echt competenties nodig. Ook is er diversiteit in opleidingsniveau nodig, evenals in culturele achtergronden. Je hebt namelijk ervaringsdeskundigen nodig op beleidsniveau, op groepen en het liefst ook externe ervaringsdeskundigen die je vervolgens gericht kunt inzetten. Één ervaringsdeskundige is geen ervaringsdeskundige.

Delen van ervaringen

01-anjo-terpstraCoördinatie is ook van groot belang voor intervisie. Zo kunnen ervaringsdeskundigen hun ervaringen binnen teams met elkaar delen en is het lerende effect groter. We moeten af van de hulpverleners mentaliteit. Er moet meer op basis van gelijkwaardigheid worden gewerkt. Cliënten moeten zelfstandiger worden gemaakt en er moet meer vanuit het menselijk model worden gehandeld. Beschouw de cliënt bijvoorbeeld als je buurman of zus. De cliënt is gewoon mens!

Macht moet je delen

Er is sinds de jaren 50 veel ten goede veranderd voor de GGZ-client. Vroeger werden ze weggestopt in de duinen en werd er verder niet veel over ze bekommerd. In dat kader zijn we blij dat cliëntenraden en ondernemingsraden meer macht hebben gekregen. Macht moet je delen, dit zorgt voor balans.

Een bijna onmogelijke opgave

De kwaliteit van zorg is essentieel om te overleven als GGZ-instelling. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid kan deze kwaliteit van zorg verbeteren. Als minpuntje in de huidige opleidingsstructuur van ervaringsdeskundigen het volgende; Ik constateer dat een ervaringsdeskundige in spé voor zijn opleiding in één keer 4500 euro moet betalen, dit terwijl de stagevergoeding tussen de 300 en 400 euro per maand ligt. Een bijna onmogelijke opgave.

(Martin Nieuwstad en Marcha Heesbeen)


2 gedachten over “Manager Bedrijfsvoering, Anjo Terpstra

 • (Anu) J.H.W.. van Leeuwen

  Ik heb van 1981 t/m 1983 gewerkt als ervaringsdeskundige bij de crisisdienst/detox, tijdelijk op de tg de Essenlaan en het dagcentrum van de St. Boumanhuis, Vanaf 1983 t/m 2011 bij Pallier Reclassering, o.a. op de afd. verslaafden, groep 4 aan de Noordsingel, later een post bezet aan het gerechtsgebouw in den Haag als ambulant reclasseringswerker. de st. Boumanhuis.
  Ook heb ik de ondernemingsraad geïnitieerd voor de st. Boumanhuis (later Parnassia dus)
  Op missie gestuurd naar België om info te verzamelen voorafgaand de overleggen over het Schengen akkoord door de toenmalige directie.
  Gevangenis- en politie personeel getraind om te gaan met verslaafden.
  Een hoop trammelant ervaren tijdens de wisseling van en met de directies, pffff wat een eikels zeg.
  En het management: enkele goede en veel minder goede,
  Over het lager opgeleidde personeel over t algemeen niets dan goeds …meest vanuit het hart dat ze weinig tot niets begrepen van hoe de mind van een verslaafde werkte maakte niet zo uit..
  Manager van de reclassering (Trees) was helemaal ok.
  Ik nu met pensioen, wonend in Catalonia.Met dank aan: Christine de bruin (hoofd tg Essenlaan) en alle sanyassins die toendertijd meer diepgang wisten te brengen in de programma’s voor verslaafden en, de meditaties !
  Het ging toen ietsje verder dan alleen maar resocialisatie of deelnemen aan een methadon onderhoudsprogramma.
  Het ging toentertijd over de slaaf in de mens, het slaafse gedrag dus, dat zowat de hele mensheid vertoont.
  Bij verslaafden dus uitvergoot aanwezig en, veroordeeld door de buitenwereld, die zijn eigen slaafse gedrag hierin niet herkent, met weinig perspectieven aan volwaardige deelname aan het sociale maatschappelijk leven.
  Vandaar dat er zoveel terugval is.

  Ook de effectiviteit van therapeutische programma;s is nooit onderzocht maar naar mijn beste weten vallen er van de tien, 7 terug binnen een jaar en zal slechts 1 op de tien na tien jaar nog steeds clean zijn na de eerste opname in een behandelingsprogramma.
  Heel veel succes allemaal met het Ervaringsplein.

  (Anu) J.H.W.. van Leeuwen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.