Professor en psychiater, Niels Mulder 4


nielsmulderIk ben professor en psychiater en sinds 1999 in dienst bij een van de voorlopers van de Parnassiagroep, ik ben vooral werkzaam in de langdurige zorg. Ook ben ik uitvoerend psychiater in FACT- teams (Functie Assertive Community Treatment) en tevens ben ik onderzoeker bij Erasmus MC als bijzonder hoogleraar OGGZ(Openbare GGz).

Waarom willen mensen wel of geen zorg?

Ik doe voornamelijk onderzoek naar de vraag: waarom willen de mensen wel of geen zorg? Dit heeft onder andere met dwang en drang/ motivatie te maken. In mijn ogen moet verpleging beter letten op signalen van cliënten bij eventuele dreigende agressie en we doen onderzoek naar de mogelijkheden om dmv risico evaluatie agressie en het toepassen van dwang te verminderen. Tevens ben ik voorzitter van FACT Nederland.

Hoe moeten we dit organiseren in de wijken?

FACT is bedoeld voor de EPA doelgroep (ernstige psychiatrische aandoeningen).  Hoe moeten we dit organiseren in de wijken? Dit vergt een grote reorganisatie voor een organisatie als BavoEuropoort. Voor de cliënt betekent dit dat zorg dichterbij huis geleverd wordt en dat ze te maken krijgen met professionals die de wijk, de wijkagent, wooncorporaties en andere belanghebbenden  kennen. Hierdoor kun je snel schakelen tussen verschillende disciplines en organisaties.

Beter op weg geholpen in de wijk

Samenwerking met basis GGZ en sociale wijkteams wordt beter, dit zou de zorg efficiënter en goedkoper moeten maken. De voordelen voor de cliënt zijn dat ze beter op weg worden geholpen in de wijk en ook op rehabilitatie gebied kan dit voordelen hebben, denk aan bijvoorbeeld aan de toeleiding naar werk. Ook heeft de cliënt maar te maken met 1 partij ( het FACT-team) in plaats van 7 verschillende partijen.

Bezuinigingen en afbouw

De gemeente Rotterdam is al een langere tijd mee bezig met teams in de wijk in de vorm van lokale zorgnetwerken en wij doen dit dmv FACT teams. Inrichting van FACT-teams heeft ook te maken met bezuinigingen en afbouw van bedden van overheidswege. Wij moeten met minder personeel meer cliënten behandelen, waarbij de kwaliteit van zorg op peil blijft.

Verzekeren en verzekeringen

De GGZ zal in 2025 anders ingericht zijn dan nu. De verwachting is dat de psychiatrie zal focussen op mensen met zware psychiatrische problematiek. De mensen met lichtere problematiek zullen met minder zorg genoegen moeten nemen. Ook is de verwachting dat het financieringsmodel wordt aangepast, de zorg die je zal ontvangen zal meer gerelateerd zijn aan hoe je verzekerd bent, waarbij aanvullende verzekeringen zullen hierbij een rol spelen.

Ook nadelen wijkgerichte zorg

Er kleven ook nadelen aan wijkgerichte zorg: misschien is er toch te weinig specialistische kennis aanwezig in de wijk, bijvoorbeeld voor het behandelen van trauma’s en psychoses. De uitdaging ligt erin om dit toch te organiseren, daar ambulante behandelingen vooral vanuit de FACT- teams worden gegeven. Anders ligt alleen nog een klinische opname in het verschiet, echter dit is ingrijpend voor de cliënt en juist niet de insteek van de FACT- teams.

Herstelgericht werken rode draad

Ervaringsdeskundigen horen in FACT- teams, helaas zit er nog niet in ieder FACT- team een ervaringsdeskundige. Financiering van ervaringsdeskundigen is lastig aangezien zij geen verpleegkundigen of iets dergelijks zijn. Herstelgericht werken is de rode draad die door elke behandeling zou moeten lopen.


4 gedachten over “Professor en psychiater, Niels Mulder

 • Joke

  Beste Meneer N. Mulder,

  Ik ben dus Joke de Winter, die vrijdag 18 december 2015, in de Stentor, Deventer stond.
  U heeft zelf nog al een uitgesprokken mening over mijn situatie, terwijl u niks, totaal niks, van mijn weet.
  Het zal dan misschien, apart of raar zijn, dat ik om opsluiting vraag, maar ik ken mijn zelf door en door, en weet hoe ik kan zijn.
  Maar Borderline (als ik dat al heb!!!) heeft vele kanten. En ik vind het jammer dat ik u niet persoonlijk spreek, want uit het niks over iemand oordelen, en die paradox noemen vind ik nogal wat.
  Ik heb vele trauma’s opgelopen in mijn leven, waar nooit over gepraat word bij Dimence, alle word op Borderline geschoven, en een Borderline patiënt word bij Dimence niet gehoord en geholpen. Ik hoop dat u zo eerlijk bent en mijn rechtstreeks een antwoord geeft.

  Hoogachtend, Joke de Winter

 • Agnes Weijers

  Ik schrik van dit artikel. In de toekomst krijgen mensen die een betere aanvullende zorgverzekering kunnen betalen dus betere zorg? Zorg moet voor iedereen even goed toegankelijk zijn en blijven. Daarnaast vind ik de ontwikkeling van wijkteams een zorgelijke ontwikkeling. Ongetwijfeld zullen effectieve, gespecialiseerde behandelingen (zoals goede deeltijdbehandelingen bij persoonlijkheidsstoornissen) hiermee verdwijnen. Immers niet elk wijkteam zal zo’n gespecialiseerde behandeling kunnen geven. Daarnaast is het vreemd dat mensen met lichtere psychiatrische problematiek buiten de boot zullen vallen. Juist door deze lichte problematiek meteen goed te behandelen (bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie) voorkom je erger. Al met al dus zorgelijke ontwikkelingen en de wijkteams zullen beslist geen verbetering zijn!

 • Tamara Kieft

  Het baart mij grote zorgen dat u de Forensische Psychiatrie verwart met de reguliere psychiatrische zorg in het programma Eenvandaag van vrijdagavond 10 mei 2019 op NPO 1. Hierdoor worden (vermeende) psychiatrische patiënten, die toch reeds de Kop van Jut zijn geworden onder het VVD-/Trump-bewind, onterecht gecriminaliseerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.